Maktab ma’muriyati
photo_2021-03-16_18-58-12

Direktor
Abdurahmonov Erali Erkinovich

photo_2021-03-15_14-41-11

O‘IBDO‘
Pulatova Aziza Azamativna

photo_2021-03-28_20-12-11

XIBDO‘
Bazarova Sulhida Gaffarovna

photo_2021-03-16_18-59-24

Bosh hisobchi Denikaeyv Alisher Anvarovich

Sayt ishlanmasi COMPASS GROUP